54 Comments

  1. Mase… eh… masalahe, nek dalan alus ki terus nek numpak motor do pecicilan rak ngerti aturan.
    contohe nang dalan kampungku. akeh cah cilik tapi numpake pecicilan. giliran dipasangi polisi tidur podo rak trimo..
    mosok kudu nunggu anak’e RT ketabrak?

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*